28/01/2016

Huurvoorwaarden WeeDeeWee

20151024_114505

Deze informatie over de huur van onze accommodatie is voor u als huurder. Het heeft niet de intentie volledig te zijn in welke vorm dan ook: de belangrijkste zaken staan hierin vermeld. In de huisregels staan nog een aantal afspraken die tijdens het verblijf van toepassing zijn. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd tot de beheerder of het bestuur wenden.

We gaan ervan uit dat wij u met deze voorwaarden een eind op weg helpen en wensen wij u verder een bijzonder prettig verblijf in onze accommodatie toe.

Aansprakelijkheid
Als huurder bent u aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt tijdens zijn gebruik van de terreinen, gebouwen en inventaris. Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door leden van Scouting Brigitta/Valentijn als zij aanwezig als lid van Scouting Brigitta/Valentijn. Dit geldt ook niet voor schade veroorzaakt door u als huurder, op voorwaarde dat de schade niet is ontstaan door nalatigheid van u als huurder. Is dat wel het geval, dan wordt de schade alsnog op u verhaald.

Gebruik keuken
Gebruik van de keuken is bij de huur inbegrepen, er staat: een zespits-kookstel met oven, een koelkast, een magnetron, pannen, kookgerei, borden, bestek, mokken/bekers.

Aanbetaling, definitieve reservering
De aanbetaling bedraagt 50% van de huursom. De aanbetaling dient binnen een week na de reservering te zijn overgemaakt. Als de aanbetaling is ontvangen, is de reservering definitief.

Annulering
Bij het niet doorgaan van het verblijf, brengen wij € 20,- administratiekosten in rekening. Bij annulering anders dan door overmacht, zulks ter beoordeling van ons als verhuurder, vragen wij een vergoeding als compensatie van de geleden huurderving, behalve als u uiterlijk twee maanden voor het verblijf annuleert. De eventuele kosten of vergoeding worden verrekend bij de restitutie van de aanbetaling.

Zaterdag
Op zaterdag kan er tussen 11:00 en 17:00 geen gebruik gemaakt worden van de WeeDeeWee. Vanaf 11:00 komen onze spelstafleden hun activiteiten voorbereiden. Tussen 13:00 en 15:00 komen de jeugdleden van de drie speltakken voor hun spelactiviteit, waarna de spelstaf nog tot uiterlijk 17:00 aanwezig is. Vanaf 16:00 uur is de keuken toegankelijk voor de voorbereiding van maaltijden.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid van u als huurder eindigt als de beheerder akkoord gaat met de staat van oplevering en de sleutels zijn ingeleverd.

Kampvuurkuil
In de kampvuurkuil kan vuur gestookt worden; vuilverbranding of paasvuur is verboden. Als er gestookt wordt, moet uit veiligheidsoverwegingen altijd een emmer met water en een brandblusser bij de kuil staan.
Het vuur mag niet zonder toezicht branden en moet met water gedoofd worden.
Aan het einde van het verblijf moet de stookplaats opgeruimd zijn: alleen grote gedoofde aangebrande blokken mogen achterblijven, gedoofde houtskoolresten moeten in de vuilcontainer, NIET IN HET BOS.

Vuilnis
Het vuilnis dient in een afgesloten zak in de containers te worden gedeponeerd. Glazen flessen, potten of ander glaswerk mogen niet in de containers worden gestort, maar moet u zelf naar de glasbak brengen of aan het einde van het verblijf meenemen. Aan het eind van de huurperiode dienen volle afvalbakken en afvalbakken met etensresten leeg gemaakt te zijn en voorzien van een nieuwe vuilniszak. Nieuwe zakken liggen in keuken.