20/11/2016

Huisregels WeeDeeWee

Voorzichtig, netjes & zuinig zijn op onze WeeDeeWee

Voor iedereen – jeugd- en stafleden van Scouting Brigitta Valentijn en huurders – gelden deze praktische huisregels voor een veilig en verantwoord gebruik van de WeeDeeWee.

 • Aan verwarmings- en elektriciteitsleidingen, schakelaars en andere bedieningsknoppen van installaties mag niets opgehangen, bevestigd of achter geplaatst worden.
 • Noodverlichtingsarmaturen kunnen en mogen niet uitgeschakeld worden, dienen altijd te blijven branden en mogen niet afgedekt worden.
 • Alle veiligheidsvoorzieningen zoals veiligheidsinstructie/ontruimingsplan, moeten altijd zichtbaar blijven en mogen niet afgedekt worden.
 • Vluchtwegen dienen altijd vrij te zijn van obstakels en moeten een vrije doorgang bieden.
 • EHBO- en blusmaterialen moeten altijd direct toegankelijk te zijn en mogen niet afgedekt worden en mogen nooit anders gebruikt worden dan waarvoor zij voor dienen.
 • Bij activiteiten en verhuur dienen altijd minimaal twee personen van 18 jaar of ouder aanwezig te zijn.
 • Roken is verboden: het terrein en de gebouwen zijn rookvrij.
 • Tijdens de activiteiten van de speleenheden is het schenken van alcoholische dranken in en rond de accommodatie niet toegestaan, daarna kan er beperkt een alcoholische consumptie worden genuttigd door personen ouder dan 18 jaar.
 • Etensresten moeten direct buiten in de afvalcontainer gedeponeerd worden, niet in de vuilnisbakken in het gebouw.
 • Keuken en ruimtes worden direct schoongemaakt na gebruik van voedsel of na maaltijden.
 • Kampvuur maken mag alleen in de kampvuurkuil en alleen onder begeleiding van een volwassene op een veilige en verantwoordelijke manier. Voor de veiligheid moet er altijd een emmer met water bij staan en een brandblusser. Het vuur mag niet zonder toezicht branden.
  Na afloop moet het vuur met water gedoofd worden. Alleen grote gedoofde aangebrande blokken mogen achterblijven, gedoofde houtskoolresten moeten in de vuilcontainer, NIET IN HET BOS.
 • Er mogen geen auto’s op het terrein komen. In overleg mag een aanhanger handmatig het terrein op geduwd worden; deze mag er niet blijven staan.
 • Het is niet toegestaan kuilen te graven of bomen te kappen.
 • Denk aan de buren: veroorzaak geen geluids- of andere overlast voor onze buren en andere verenigingen. Na zonsondergang geen versterkte muziek of geluidsapparatuur buiten.
 • De locatie is een scoutingterrein: het is niet toegestaan buiten de opkomsttijden andere activiteiten te ondernemen zonder er ruim van tevoren toestemming voor te hebben gevraagd aan het bestuur.
 • Fietsen en motorvoertuigen behoren op de daarvoor aangewezen plek geplaatst te worden en niet rond het gebouw om de veiligheid van de spelende kinderen te waarborgen. Voor de geplaatste fietsen en motorvoertuigen op en rond het terrein accepteert Scouting Brigitta Valentijn geen enkele aansprakelijkheid: ze staan er voor het eigen risico van de eigenaar.
 • Verlichting in ruimten die niet direct gebruikt worden, behoort uitgeschakeld te zijn.
 • Bij het verlaten van het terrein moeten alle ramen en deuren afgesloten zijn evenals het toegangshek. Diefstal door insluiping bij verhuur is voor rekening van de huurder.
 • De toegangsweg en toegangshek moeten altijd vrij gelaten worden voor hulpdiensten.
 • De gebouwen en het terrein zijn om uiterlijk 00:00 uur gesloten, behalve als tevoren daarvoor met goede redenen toestemming is verkregen van het bestuur. Dit geldt niet bij verhuur aan derden.
 • Bij vertrek van de WeeDeeWee:
  • verlichting uitschakelen,
  • de thermostaten van de verwarmingsinstallaties op 12 graden Celsius,
  • alle ramen en luiken afsluiten en vergrendelen,
  • ruimten en terrein schoon achterlaten,
  • toegangsdeuren en –hek afsluiten en op slot.
 • Calamiteiten, beschadigingen en/of verloren geraakte voorwerpen moeten altijd onmiddellijk aan de beheerder van de WeeDeeWee (Arnold te Winkel, 06-197 915 37) of aan Nick van den Ham (voorzitter), 06-122 777 94 gemeld worden.
 • In alle gevallen waarin met deze huisregels en de wet niet is voorzien, beslist het bestuur van Scouting Brigitta Valentijn.