28/01/2016

Gebruiksvoorwaarden WeeDeeWee

Deze informatie over de huur van onze accommodatie is voor u als huurder. Het heeft niet de intentie volledig te zijn in welke vorm dan ook: de belangrijkste zaken staan hierin vermeld. In de huisregels staan nog een aantal afspraken die tijdens het verblijf van toepassing zijn. Mocht u nog vragen hebben over de huurvoorwaarden, dan kunt u zich altijd tot de beheerder of het bestuur wenden. We gaan ervan uit dat wij u met deze voorwaarden een eind op weg helpen. Wij wensen u verder een bijzonder prettig verblijf in onze accommodatie toe.

Aansprakelijkheid
Als gebruiker bent u aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt tijdens zijn het gebruik van de terreinen, gebouwen en inventaris. Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door leden van Scouting Brigitta/Valentijn als zij aanwezig als lid van Scouting Brigitta/Valentijn. Dit geldt ook niet voor schade veroorzaakt door u als gebruiker, op voorwaarde dat de schade niet is ontstaan door nalatigheid van u als gebruiker. Is dat wel het geval, dan wordt de schade alsnog op u verhaald.

Gebruik keuken
Gebruik van de keuken inclusief borden, mokken, bekers, bestek, pannen en ander keukengerei, is bij het tijdelijk gebruik inbegrepen. Hier hoort ook bij: een zespits-kookstel met oven, een koelkast en een magnetron.
Frituren is verboden, omdat de verzekering schade/brand ten gevolge ervan niet dekt.

Aanbetaling, definitieve reservering, definitieve betaling
De aanbetaling bedraagt tenminste 50% van de totale verblijfskosten en borg-/reserveringssom of een afgesproken reserverings-/borgsom van € 300,-. De aanbetaling dient binnen een week na de reservering te zijn overgemaakt. Als de aanbetaling is ontvangen, is de reservering definitief. De borg-/reserveringssom bedraagt minstens
€ 200,- en wordt na rato van het aantal nachten en gebruikers vastgesteld. De borg-/reserveringssom en/of het definitieve bedrag van de verblijfskosten moet tenminste tien werkdagen voor de eerste gebruiksdatum op onze bankrekening ontvangen zijn.

Annulering
Bij het niet doorgaan van het verblijf, brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening. Bij annulering anders dan door overmacht, zulks ter beoordeling van ons als beheerder of groepsbestuur, vragen wij een vergoeding als compensatie van de geleden inkomstenderving, behalve als u uiterlijk twee maanden voor het verblijf annuleert. De eventuele kosten of vergoeding worden verrekend bij de restitutie van de borg-/reserveringssom.

Niet beschikbaar
Op zaterdag kan er tussen 11:00 en 17:00 geen gebruik gemaakt worden van de WeeDeeWee. Vanaf 11:00 komen onze spelstafleden hun activiteiten voorbereiden, tussen 13:00 en 15:00 komen de jeugdleden van de drie speltakken voor hun spelactiviteit, waarna de spelstaf nog tot uiterlijk 17:00 aanwezig is. Vanaf 16:00 uur is de keuken toegankelijk voor de voorbereiding van maaltijden.
In het stenen gebouw, Villa Valentijn, is het rechter lokaal niet beschikbaar:
– op vrijdagavond (19:00 tot 22:00) is het voor onze Rowans/Sherpa’s,
– op zaterdag is het voor onze leiding.

Kampvuurkuil
In de kampvuurkuil kan vuur gestookt worden; vuilverbranding of paasvuur is verboden. Als er gestookt wordt, moet uit veiligheidsoverwegingen altijd een emmer met water en een brandblusser bij de kuil staan. Het vuur mag niet zonder toezicht branden en moet met water gedoofd worden.
Aan het einde van het verblijf moet de stookplaats opgeruimd zijn: alleen grote gedoofde aangebrande blokken mogen achterblijven, gedoofde houtskoolresten moeten in de vuilcontainer, NIET IN HET BOS.

Vuilnis
Het vuilnis dient u in een afgesloten zak in één van de containers te doen. Glazen flessen, potten of ander glaswerk mogen niet in de containers: dat moet u zelf naar de glasbak brengen of aan het einde van het verblijf meenemen. Containers vol: geen vuilnis naast of bovenop container; deksels moeten gesloten zijn. Het vuilnis dan zelf afvoeren naar dichtstbijzijnde gemeentelijke vuilcontainer (flatgebouw Menuetstraat).
Aan het eind van de gebruiksperiode dienen volle afvalbakken en afvalbakken met etensresten leeg gemaakt te zijn en voorzien van een nieuwe vuilniszak. Nieuwe zakken liggen in keuken.

Roken verboden
De gebouwen en het terrein zijn rookvrij. Voor de poort is een voorziening voor peuken en roken.

Kosten veiligheidsvoorzieningen
Als u gebruik heeft moeten maken van blus- of EHBO-middelen, komen de kosten hiervan en van het terugbrengen ervan in de oorspronkelijke toestand ten laste van u als gebruiker.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid van u als gebruiker eindigt als de beheerder akkoord gaat met de staat van oplevering en de sleutels zijn ingeleverd.